You are currently viewing 13 năm làm cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

13 năm làm cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Quá trình thực hiện, cao tốc thứ ba đã hoàn thành ở miền Tây phải hai lần đổi chủ đầu tư, ba lần điều chỉnh tổng chi phí và thời gian đình trệ gần 10 năm.