You are currently viewing Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến khởi công năm 2023

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến khởi công năm 2023

Chính phủ vừa trình Quốc hội báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tổng đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2025.