You are currently viewing Điều chỉnh quy hoạch khu ‘tam giác vàng’ ở trung tâm TP.HCM

Điều chỉnh quy hoạch khu ‘tam giác vàng’ ở trung tâm TP.HCM

Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất TP.HCM điều chỉnh quy hoạch khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học sau khi dự án bị thu hồi.
Đề xuất này nhằm giải quyết nhu cầu sửa chữa xây dựng các hộ dân, doanh nghiệp tại đây, chỉnh trang đô thị cho khu vực.

Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất giao quận 1 rà soát chức năng sử dụng đất, dân số, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc…, từ đó tổ chức điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu thành phố (930 ha), khu vực liên quan các ô phố theo quy định.

Khu trung tâm quận 1. Ảnh: Quỳnh Danh.


Khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học (quận 1) có diện tích hơn 12.521 m2. 15 năm trước, đây là một trong những dự án được TP.HCM chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án này có chức năng thương mại dịch vụ, bao gồm văn phòng, khách sạn cao cấp, tài chính, thương mại, trong đó ưu tiên phát triển khách sạn cao cấp.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc này được cập nhật vào đồ án 930 ha, tuy nhiên dự án chưa thể thực hiện được do vướng mắc thủ tục pháp lý kêu gọi đầu tư.

Dự án thuộc danh mục 61 dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ năm 2017 nhưng chậm triển khai nên thu hồi đất, được HĐND TP.HCM thông qua cuối năm 2020.